Naše služby zahrnují zejména:

  • komplexní gynekologická péče v celém rozsahu běžné ambulantní péče
  • komplexní prenatální péče o těhotné
  • ultrazvuková diagnostika gynekologických poruch a patologických stavů s možností návrhu jejich řešení
  • v případě nutnosti operačního řešení nebo vysoce specializované péče (urogynekologie, asistovaná reprodukce, senologie) – zajištění na klinickém pracovišti
  • objednání na přesný čas
  • receptový a lékový předpis
  • telefonické konzultace
  • vyšetření ve sterilních umělohmotných jednorázových zrcadlech
  • konzultace – „druhý názor“ (second opinion)